Ungdomar mår dåligt

Unga homo- och bisexuella samt transpersoner mår dåligt, mycket sämre än sina heterosexuella jämnåriga. Samtidigt blir gruppen unga som mår dåligt som helhet också större . Varför undrar jag?

Erixon argumenterar att den tidigare förda välfärdspolitiken där människor ska skyddas från ansvar och svåra beslut har skapat ettt ytligt samhälle utan normer när vi förväntar oss att staten ska lösa problem som tidigare löstes tillsammans med nära och kära.

Jag är böjd att till viss del hålla med då jag upplever att socialdemokraternas samhällsvision är ett storebrorsamhälle där staten tar hand om. Jag vill ha ett samhälle där frihet och personligt ansvar är ledorden men där samhället finns där om du snubblar och behöver hjälp upp igen. Socialdemokraternas politik har skapat ett samhälle där vi mer och mer lämnat över ansvaret för våra liv till staten, ett liv fritt från ansvar och därmed också en ny typ av apati som skapar stagnation.

Jag tror att många med mig känner att den politik som förts de senaste 4 åren är en väl avvägd blandning av konservatism och liberalism där nyskapande applåderas och vallöften för ovanlighetens skull infriats.

Jag reagerar med jämna mellanrum på medmänniskor som är genuint förvånade över att den sittande regeringen verkligen infriat många av sina vallöften.  De är så vana vid att tidigare socialdemokratiska regeringar inte levererat att de därför slutat lyssna på vallöften. Så vill jag aldrig ha det igen!

Vallöften får inte vara tomma ord eller orealistiska visioner utan ska erbjuda en överskådlig bild av det samhälle som en röst på just den politiken ger.

För att återgå till det ämne som inledde detta inlägg nämligen unga homo-, bisexuella-, och transpersoner som känner att de inte är kan påverka sin egen framtid och allt fler heterosexuella unga vuxna som känner likadant. Att ta ansvar, våga satsa och samtidigt känna sig trygg i att man landar mjukt om man misslyckas får människor att växa. Framtidstro är människors viktigaste drivkraft.

Personligt ansvar och frihet utan jantelag. Just detta är Folkpartiets socialliberala hjärta. Jag litar på att Du vet bäst hur Du ska leva Ditt liv.

Share