Det g(l)ömda Sverige

Frida Simonsson,  en 17-åring från Göteborg, ledamot i LUF Västs distriktsstyrelse,  har som projektarbete i gymnasiet startat insamlingen Hundratusen till förmån för Flyktingfonden. Under hösten och våren pågår projektet vars mål är att samla ihop 100 000 kr till Flyktingfonden. På Fridas privata blogg kan man följa hennes arbete med projektet.

De papperslösas situation i Sverige är allt annat än human. På Newsmill idag skriver Frida om :

Migrationsverket och domstolarna som bedömer vem som har asylskäl och skyddsbehov har omöjliga krav på den sökande…Man måste kunna dokumentera sitt skyddsbehov, och denna dokumentation ställs det oerhört höga krav på. Samtidigt bortser man från att en människas hjärna inte fungerar som en dators hårddisk, och sitter därmed och markerar på varje ord från en människas berättelse för att hitta fel och emotsägelser. Man tar ingen som helst hänsyn till att det faktiskt är en människa man talar om, som även varit med om traumatiska upplevelser. Människosynen i den juridiska och byrokratiska processen är katastrofal.

Mänskliga rättigheter är till för alla människor, solidaritet måste vara ett ledord även inom vårt lands gränser. Vi som liberaler måste hålla fokus på detta. Ett lands framgång måste bedömas utifrån hur väl man tar hand om sina svagaste. Vi har i Sverige idag ett växande humanitärt problem med människor som inte litar på staten. Här har vi en stor humanitär utmaning som vi måste anta.

Share