Skitsnack i fullmäktige i Timrå

Gårdagen bjöd på ett spännande och intressant kommunfullmäktige (KF) i Timrå.

Fullmäktige inleddes som vanligt med allmänhetens frågestund. Boende i Ljustorp var på plats och berättade om det urusla skick Ljustorpsvägen befinner sig i. För Trafikverket är vägen mycket lågt prioriterad men för de boende är det bygdens livsnerv. De frågade varför Socialdemokraterna inte hjälper dem i deras kamp mot Trafikverket.

Benny Eriksson, ordförande i Kultur- och tekniknämnden som är ansvarig för kommunens vägar uttryckte sitt stöd samtidigt som han sa att Trafikverket gärna vill att kommunerna ska ta över vägar av detta slag men att kommunen inte var intresserad. Ewa Lindstrand tyckte att Ljustorpsborna skulle söka stöd hos skogsindustrin istället…

Barn- och utbildningsnämndens (BUN) svar på Revisionens rapport om BUNs styrning av ekonomi och verksamhet gick på återremiss, vilket i klartext betyder: Hemläxa. Gör om och gör rätt.

Den stora frågan för gårdagens KF var dock Kultur- och tekniknämndens hantering av frågan om ny uppvärmningsanläggning på Timrå ridstadion. Det slutade efter votering med en minoritetsåterremiss. Miljöpartiet röstade med oppositionen och Vänsterpartiet var splittrat. Bara Socialdemokraterna låter partipiskan vina.

Trots att det finns en kombipanna där man kan elda med både pellets och hästskit har man valt att gå fram med förlag på att investera i en ren pelletspanna. Varför? För att man baserar sin bedömning av nyare generationer av pannor som kan eldas med hästskit på driftserfarenhet av den panna som nu måste bytas ut. Till saken hör att den pannan är en flera år gammal prototyp. Oppositionen å andra sidan valde istället att göra ett studiebesök på en anläggning som använder en kombipanna och är nöjda med den.

Kultur- och teknikförvaltningen hade i sin framställan helt fokuserat på inköpspris. Det fanns i underlaget ingen jämförelse av totalkostnaden för de olika alternativen. En ren pelletspanna skulle kosta 1,3 miljoner kronor medan en kombipanna skulle gå lös på 1,9 miljoner kronor.

Kostnaden för att göra sig av med höstskiten som blir kvar om man investerar i en ren pelletspanna har man valt att bortse ifrån. Socialdemokraterna försökte hävda att det gick att använda som gödsel. Men riktigt så enkelt är det inte. Vill man använda höstskit som gödsel måste den först komposteras vilket kanske skulle gå om det inte vore så att det handlar om 1400 m3 per år. Vad det kostar att deponera 1400 m3 hästskit á 450-500 kr/ton har man inte räknat på eller tagit hänsyn till. Man ville till och med hävda att det var ridklubbens problem.

Att vi alla tidigare varit överens om att vi ska försöka hålla kostnaderna för ridsport nere i kommunen så att Timrå inte bara blir hockey valde man då att helt bortse ifrån. Det handlar om att ge goda förutsättningar även för en sport vars utövare i huvudsak är flickor.

För att vrida till det hela lite extra försökte Ewa Lindstrand i desperation raljera om lagen om offentlig upphandling (LOU), eftersom det bara finns en tillverkare av denna typ av kombipanna i Sverige. Det är inte kommunens sak att undersöka hur många tillverkare det finns av en produkt, det är kommunens sak att formulera vilken typ av produkt det är man vill investera i. Finns det då bara en tillverkare är inte det kommunens problem. Men har man ett brett underlag för beslut som gör det möjligt att jämföra totalkostnaden för de olika uppvärmningsalternativen kan man fatta informerade beslut som lönar sig i längden.

Men det finns även andra aspekter att ta hänsyn till som inte är rent ekonomiska. Miljöpartiet passade på att ge Ewa Lindstrand en känga och påpekade att Timrå faktiskt ska vara en eko-kommun. Hur blev det med den saken?

Debatten om investering av uppvärmningsanläggning till Timrå ridstadion resulterade i en halvsida i ST idag och hamnade dessutom på förstasidan.  Totalt genererade gårdagens fullmäktige 4 artiklar. Inte illa! Kan vi hålla pressens intresse uppe kanske vi också kan höja våra medborgares intresse för hur kommunen styrs.

Politik är i sina bästa stunder minst lika spännande som en bra dramaserie…

Share