Vården måste sluta bidra till hedersförtryck

Många flickor i Sverige idag lever i en verklighet helt främmande min egen. De gifts bort mot sin vilja till någon de inte själva valt. Dessa flickor förväntas vara oskulder. Om flickan inte blöder på bröllopsnatten kan hon misshandlas av maken, förskjutas av släkten, eller så tvingas föräldrarna återbetala hemgiften.

Några modiga få söker hjälp av vården för stöd och råd och beroende på vem flickan vänder sig till kan svaret bli att flickan kan hjälpa sig själv genom att sticka sig med en nål i underlivet, eller stoppa en bit kycklinglever i underlivet, för att tillgodose släktens krav på blödning.

Vården måste sluta understödja hedersförtryck. Vi kan inte råda ungdomar som söker hjälp att böja sig för släktens krav. Sverige är ett av välrdens mest sekulariserade länder och måste stå upp för varje individs fri- och rättigheter.

Som liberal tycker jag det är vedervärdigt att sända dessa signaler till unga svenskar. Religion och tradition får aldrig ursäkta hot och våld eller för den delen inskränkningar i individens fri- och rättigheter.

Vår jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (FP) skrev i en debattartikel i Aftonbladet  den 5 september att:

Som jämställdhetsminister är jag tydlig: det är fullständigt oacceptabelt att flickor i Sverige uppmuntras av vårdpersonal att skada sig själv i underlivet för att framkalla en blödning åt maken. I stället bör det finnas klara och tydliga riktlinjer för hur sjukvården ger dessa flickor stöd och vid behov skydd att leva sina liv i åtnjutande av sina fullständiga rättigheter. Stödet ska vara grundat i evidensbaserad, medicinsk expertis, inte i medeltida sedvänjor som syftar till att begränsa kvinnors sexualitet. Därför kommer jag ta initiativ till nationella riktlinjer.

Tipsen om att sticka sig själv med nål må ges i syfte att hjälpa flickorna, men det är i själva verket ett svek och legitimerar inskränkningar i kvinnors liv. Vi ska alltid stå upp för demokratiska värderingar – även när det går ut över enskilda gruppers övertygelse.

Vi i vården måste vara tydliga i vårt budskap till dessa flickor. Jag gillar Sabunis förslag om klara och tydliga riktlinjer för hur sjukvården ska ge dessa flickor stöd och vid behov skydd att leva sina liv i åtnjutande av sina fullständiga rättigheter. Detta är något som behöver lyftas politiskt nationellt och regionalt. Men den här frågan måste också diskuteras i vården och jag tror att vi inte kommer kunna hjälpa dessa flickor, och bryta mönstren av kränkning som denna typ av hedersförtryck ger, om vi inte vågar lyfta debatten till att handla om grundläggande mänskliga fri- och rättigheter.

I Sverige har varje människa rätt att leva sitt eget liv så som man själv vill leva det, det är något vi ska vara stolta för och något att värna om.

Share