Vi gillar lika?

Anders Trumberg, forskare och aktuell med avhandlingen ”Den delade skolan: Segregationsprocesser i svenska skolsystemet” skriver på Newsmill att elevers möjlighet att välja skolan har lett till segregation.

…skolor som ligger i resursfattiga såväl som resursstarka områden får en mer etniskt och socioekonomiskt homogen elevsammansättning…en skola som ligger i ett resursstarkt område med en homogen elevsammansättning av elever med svensk bakgrund med en gynnsam socioekonomisk bakgrund är lika, om inte mer segregerad som de skolor som ligger i ett resurssvagt område med en övervikt av elever med utländsk bakgrund.

Han skriver också att skolan är mer segregerad än våra bostadsområden vilket kan bero på att det är lättare att byta skola än bostadsområde.

Betyder det här att våra elever inte vill umgås över etniska och socioekonomiska gränser? Är det så att Sveriges unga inte är intresserade av andra och varandras kulturer?

Eller är det så att det är vi vuxna som påverkar våra barn i så stor grad att de väljer att inte vilja umgås med andra än sina likar?

En socialist skulle här kanske tycka att det är fördjävligt och hävda att vi måste tvinga våra barn att umgås med varandra över etniska och socioekonomiska gränser men som liberal är jag mer intresserad av människors val och orsakerna till dessa.

Hur kan politiken uppmuntra till andra val. Val som skapar en mer heterogen elevsammansättning i våra skolor.

Share