Siffror som talar

Kommunfullmäktige i Timrå ikväll bjöd på en rad intressanta siffror.

Stig Fagerström, kommunchef, presenterade en sammanfattning av SKL-rapporten Välfärdsrapport: Hur ska välfärden formas i framtiden?  om tillväxt och välfärd i framtidens Sverige som han kallade ”Den stora välfärdsutmaningen”.

SKL tror att meddellivslängden ökar med 2,3 år för kvinnor och 3,5 år för män fram till 2035. Nu fick vi ingen bakgrund presenterad så det är ju svårt att veta vad dessa siffror står för. Jag kan bara spekulera och antar att SKL förväntar sig att välfärdssjukdomar som drabbar män i högre utsträckning än kvinnor kommer att minska. Då gäller det att vi idag satsar på folkhälsa… :)

Lite oroande siffror är att nettoinvandringen förväntas sjunka från ca 50000 per år till 21000 per år till år 2035. Återigen fick vi ingen bakgrund till siffrorna men jag fortsätter spekulera och undrar varför SKL förväntar sig att Sverige ska tappa attraktionskraft mot andra länder vad gäller invandring.

Vi fick också veta att andelen medborgare i arbetsför ålder kommer fortsätta att minska irelation till antal pensionärer. SKL ställer sig frågan hur vi ska kunna erbjuda välfärd för alla i framtiden och det är oklart om det är SKL eller Timrås kommunchef som erbjuder skattehöjningar som svar.

 

Revisorerna efterlyste konsekvensanalys

När vi sen återgår till att avhandla kvällens dagordning frågar sig revisorerna varför de inte kunnat hitta någon konsekvensanalys som borde föregått bygget av den nya skolan i Sörberge. Hur har man kommit fram till att just en storskola i Sörberge var bästa alternativet för Timrå, vad var alternativet och vad hade det kostat? Det är ingen som vet eftersom ingen ställt frågan. Eller rättare sagt, oppositionen dvs Alliansen i Timrå ställde frågan, men blev överkörda av majoriteten som redan bestämt sig på helt osakliga grunder.

 

Jämförelsetal Timrå kommun 2010 visar att Timrås nettokostnader har ökat och ligger högre än jämförbara kommuner.

Kostnaden för skolan är fortfarande lägre än jämförbara kommuner och detta återspeglas direkt i våra elevers betyg som är lägre än övriga kommuner i länet, jämförbara kommuner och riket som helhet.

Timrå har även ett ökat antal beviljade hemtjänsttimmar per månad för 2010 och ligger med dessa siffror högre än jämförbara kommuner, övriga kommuner i länet och riket som helhet men äldre- och handikappomsorg kostar hela 2,9% mindre än föregående år. Jag frågar mig då om det är så att fler bor hemma längre nu och om det i sådana fall är frivilligt?

Nöjd-kund-index för äldreboende har dessutom sjunkit för 2010 jämfört med tidigare år. Eftersom Timrå har högre andel invånare i särskilt boende jämfört med jämförbara kommuner, länets övriga kommuner och riket som helhet kan man fråga sig hur det egentligen står till med bemanningen på våra äldreboenden i Timrå?

Share