Transsexuellas rättigheter

Jag såg en dokumentär från USA på kanal 5 i torsdags natt. Den handlade i korthet om två transsexuella mäns liv tillsammans. De hade tillsammans med hjälp av insemination och donerad sperma fått barn. I USA finns nämligen inget steriliseringstvång för könsbyte. De utmaningar de mötte i sin vardag i en amerikansk småstad är något vi i Sverige förvägrar transsexuella kvinnor som vill byta kön. De får välja mellan att trivas i sina kroppar eller skaffa barn.

Socialstyrelsen har utrett samhällets vård- och stödinsatser för transsexuella personer. Det behövs ändring i lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall, i steriliseringslagen (1972:119) och i förordningen (2009:1243) med instruktion för Socialstyrelsen.

Idag finns krav på att man ska vara ogift och steriliserad för att byta könstillhörighet, vilket är fruktansvärt inhumant. Socialstyrelsens utredning föreslår nu att dessa krav tas bort samt att utländska medborgare ska kunna beviljas ändrad könstillhörighet om han eller hon varit bosatt i minst ett år i Sverige.

Socialstyrelsens utredning skickades på remiss till 101 remissinstanser. Svar inkom från 77 remissinstanser, därtill skickade ett antal enskilda personer och organisationer sina synpunkter. Sammantaget finns ett generellt stöd för förslagen i utredningen. Den 30 maj i år överlämnade Socialstyrelsen utredningen till regeringen.

Jag är glad att Folkpartiets position är att slopa steriliseringskravet och att slopa kravet på att trassexuella måste vara ogifta och svenska medborgare. Samhällets insatser för transsexuella kanske med detta blir mer humana och kanske till och med acceptabla.

Share