Att tala för redan frälsta

Efter kvällens budgetdebatt i kommunfullmäktige i Timrå och efter att tidigare under dagen tagit del av Härnösands och Sundsvalls kommunfullmäktigesammanträden via webb-sändning har jag några reflektioner. Vi i Timrå talar för redan frälsta. Vilken vanlig medborgare har tid att lägga en kväll i månaden på att sitta som åhörare på plats på kommunfullmäktige? Inte många. Däremot tror jag säkert att man skulle kunna locka en del av Timrås medborgare att titta på en webb-sändning från kommunfullmäktige om vi ledamöter också bjöd på en intressant ”föreställning”.

Som vanligt hettade det till lite här och där under kvällens debatt och engagerade politiker glömmer ibland att vi faktiskt strävar mot samma mål, vi har bara olika åsikter om hur vi ska ta oss dit.

Oppositionen ville till exempel att kommunens revision skulle få utökad budgetram med 80 000 kr per år så att de på ett bra sätt ska kunna granska kommunens verksamheter. Eftersom revisionen inte fått utökad budgetram de senaste 4 åren och alla andra nämnder får en uppräkning varje år, kan man tycka att det är på tiden. Det höll inte kommunalråd Eva Lindstrand med om. Majoriteten som i Timrå består av sossarna och vänstern ville inte lyssna på det örat utan hänvisade till att revisionen inte kommit in med något äskande. Det betyder att man i realiteten ger revisionen minskade resurser varje år. Småaktigt kan man tycka, men inte förvånande.

Benny Eriksson (s) ledsnade efter ett tag på oppositionens tjat om en sund ekonomi och gick upp i talarstolen och påstod att det faktiskt finns andra delar i kommunens uppdrag än bara en sund ekonomi. Är inte en sund ekonomi grunden för kommunens alla verksamheter, en förutsättning för arbetet i kommunens förvaltningar? Tydligen går våra åsikter isär i den frågan…

Sen ledde debatten in på valfrihet. Flera sossar undrade vad valfrihet är.  Man undrade vem det är som ska välja och vad som ska väljas, om det är utförare, kvalitet eller kvantitet som ska väljas. Det kanske säger mer om deras egen politik än om de politiker som förespråkar valfrihet, som Folkpartiet. Att ge Timrås medborgare möjlighet att välja bort en verksamhet man inte är nöjd med vågar inte socialdemokraterna och vänstern förstår inte ens syftet med ett sådant val. Att konkurrensutsätta den egna verksamheten är ett kraftfullt verktyg för att säkerställa god kvalitet i den egna verksamheten. Är kommunens medborgare inte nöjda med det kommunen har att erbjuda kan de ju då ta sina skattemedel och gå till en annan utförare som erbjuder ett bättre alternativ.

Flera gånger i debatten om valfrihet tar sossarna upp de brister som granskning av Carema visat men man vill samtidigt glömma Uppdrag gransknings avslöjanden om missförhållanden i den kommunala äldreomsorgen i Piteå. Vi är rörande överens om att det behövs en utökad kontroll av både privat och kommunal äldreomsorg och det har nu regeringen initierat.

Share