Vårdalliansen lämnar klara besked

Ikväll var det paneldebatt i Bollsta. Ämnet var sjukvården i Sollefteå. Jag var Folkpartiets representant i egenskap av ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Vårdalliansen kom med några klara besked. För det första gjorde vi tydligt att Sollefteå sjukhus även i framtiden ska vara ett fullvärdigt akutsjukhus. För det andra ställdes det utom tvivel att en förlossningsavdelning vid Sollefteå sjukhus är en service till våra medborgare som vi i Vårdalliansen prioriterar och kommer behålla så länge vi får behålla makten.

I övrigt fick primärvårdsdirektör Lennart Moberg tillfälle att presentera det nya numret till sjukvårdsrådgivningen, 1177, som även har kvalificerade egenvårdsråd på webben, 1177.se.

Sammantaget blev evenemanget en fin tillställning med en bra debatt med många klara besked och en bra dialog med många bra frågor från åhörarna.

Share