Om vikten av val i äldreomsorgen

Efter kvällens debatt i Agenda och dagens rubriker i Aftonbladet om Sifo-undersökningen Agenda låtit utföra om svenskarnas sviktande förtroende för privata vårdgivare inom äldreomsorgen har jag några reflektioner. Det är inte märkligt efter alla rapporter om missförhållanden på privata äldreboenden att vi drar öronen åt oss. Vad många tyvärr missat är att det sannolikt är många kommunala boenden för äldre som också har problem. Jag har i alla fall inte glömt SVTs rapportering i Uppdrag granskning från det kommunala äldreboendet i Piteå där äldre dementa lämnades ensamma på natten på låsta avdelningar. Missförhållanden förekommer tyvärr, det viktiga är att de upptäcks och åtgärdas.

Det som är så toppen med valfrihet är att man faktiskt kan välja bort alternativ man inte tycker håller måttet. Men för att denna mest basala principen för konkurrensens fördelar ska ge just fördelar för oss medborgare krävs att vi faktiskt aktivt väljer bra alternativ och väljer bort de dåliga. Vi svenskar är inte vana att få välja och kommunerna är inte vana att definiera vad det är de vill ha för de skattepengar som ska gå till äldreomsorg. Man kan ju hoppas att övning faktiskt ger färdighet vad gäller det sistnämnda och att vi medborgare faktiskt tar det ansvar som valfrihet medför och gör aktiva val även när det gäller vem som ska ta hand om oss när vi blir äldre.

Share