Varför välja barn?

Linda Nordlund ger sig in i barnfrihetsdebatten i en krönika i dagens Tidningen Ångermanland (http://allehanda.se/opinion/ledarelib/1.6555025-varfor-valja-barn-). Jag kan tycka resonemanget tidvis haltar även om hon också sätter huvudet på spiken ett par gånger men när hon ställer ”en utvecklande karriär, en intellektuellt stimulerande relation, möjlighet att resa och leva gott” mot ”familjeliv” är hon ute och cyklar. Jag ser inget motsatsförhållandet här och jag tror inte jag är särskilt unik. Man ska kunna välja bort barn utan att behöva hitta på svepskäl.

Genom sitt resonemang tycker jag snarare att Nordlund förstärker normen, att kvinnan ska ”offra” sin karriär för barnen, eftersom hon annars inte anses vara en god mor. Klart man kan ha både en framgångsrik karriär, en stimulerande relation och barn.

Jag tycker det är viktigt att vi särskiljer barnfrihetsdebatten från föräldrarollsdebatten. Ingen kvinna gynnas av att man ställer familjeliv mot barnfrihet. Ingen ska lägga sig i om jag väljer att ta på mig ansvaret för en annan liten individ eller ej, vare sig det är biologiska barn, adopterade barn, fosterbarn eller bonusbarn. Jag kan förstå de som väljer bort barn, man gör helt enkelt andra prioriteringar, och ingen ska döma dig för det.

Share