Posts tagged “Breivik”

Om att känna sig liten och otillräcklig

Så här en tid efter det tragiska och chockande som hänt i Norge är det svårt att känna att nåt man kan säga eller göra är tillräckligt. Det är oerhört och ofattbart det som hänt och på många sätt svårt att förstå. Hur kan en människa bära på så mycket hat? Hur ska de överlevande […]

Share