Posts tagged “kriminalitet”

Brott och straff

Mycket snack och lite verkstad kan sammanfatta den rödgröna oppositionens politik historiskt.  A. Mikael Eriksson skriver i ett inlägget att kriminalitet bara är en symbolfråga för vänstern. ”Det handlar således om att ta det offentliga rummet i anspråk, allmänna platser ska förvandlas till propagandistiska plattformar för Partiet.” Han åsyftar socialdemokraternas vilja att resa en staty till Fadimes […]

Share