Posts tagged “länssjukhuset”

Ouppmärksammad intressekonflikt för LO

Landstinget Västernorrland som styrs av Socialdemokraterna är precis i färd med att säga upp ungefär 500 av LOs medlemmar. Läser i Dagbladet att Socialdemokraterna i Västernorrland i helgen har valupptakt. Kongressen hålls tillsammans med LO-distriktet i Mellersta Norrland. För mig uppstår här genast en intressekonflikt som tydligen inte LO reflekterat över. LO håller kongress tillsammans med en arbetsgivare […]

Share

På länssjukhuset inget nytt

Så fortsätter kampen om omstruktureringsarbetet vid länssjukhuset i Sundsvall och som ST.nu och Dagbladetrapporterar händer nu ingenting ett tag till. Sigbjörn Olofsson tror fortfarande att samma personal ska göra 25% mer jobb utan problem och när vårdförbundet påpekar detta förstår han ingenting. Sigbjörn anser förhandlingsunderlaget komplett. Vårdförbundet funderar nu på om arbetsmiljöverket ska få förklara saken för sjukhusdirektören.

Share