Posts tagged “ledarskap”

S satsar främst på bidrag

Det gäller nu att få igenom arbetslinjen, lämna bidragslinjen. Det är bättre att ha ett arbete än att vara passiviserad i bidragsberoende. För socialdemokraterna är det viktigare att bekämpa rikedom än att bekämpa fattigdom. Det är i små företag tillväxten i Sverige sker idag inte i storföretag. Alliansen har gjort mycket men fler stora omställningar behövs. […]

Share