Posts tagged “LO”

Ouppmärksammad intressekonflikt för LO

Landstinget Västernorrland som styrs av Socialdemokraterna är precis i färd med att säga upp ungefär 500 av LOs medlemmar. Läser i Dagbladet att Socialdemokraterna i Västernorrland i helgen har valupptakt. Kongressen hålls tillsammans med LO-distriktet i Mellersta Norrland. För mig uppstår här genast en intressekonflikt som tydligen inte LO reflekterat över. LO håller kongress tillsammans med en arbetsgivare […]

Share