Posts tagged “Mänskliga rättigheter”

Det g(l)ömda Sverige

Frida Simonsson,  en 17-åring från Göteborg, ledamot i LUF Västs distriktsstyrelse,  har som projektarbete i gymnasiet startat insamlingen Hundratusen till förmån för Flyktingfonden. Under hösten och våren pågår projektet vars mål är att samla ihop 100 000 kr till Flyktingfonden. På Fridas privata blogg kan man följa hennes arbete med projektet. De papperslösas situation i Sverige är allt annat än […]

Share