Posts tagged “Östros”

Ansvar och realism

Som Tokmoderaten så insiktsfullt skriver är vårpropositionen ingen kioskvältare. Men med en tydlig vision av ett Sverige där drömmar kan gå i uppfyllelse kanske man även i valår kan lägga fram en ansvarsfull budget? Sanningen är nog att vulkansotmolnet som ockuperat vårt luftrum är mycket mer spännande. Fast jag kan tycka att det är mer fascinerande att […]

Share