Posts tagged “Sigbjörn Olofsson”

På länssjukhuset inget nytt

Så fortsätter kampen om omstruktureringsarbetet vid länssjukhuset i Sundsvall och som ST.nu och Dagbladetrapporterar händer nu ingenting ett tag till. Sigbjörn Olofsson tror fortfarande att samma personal ska göra 25% mer jobb utan problem och när vårdförbundet påpekar detta förstår han ingenting. Sigbjörn anser förhandlingsunderlaget komplett. Vårdförbundet funderar nu på om arbetsmiljöverket ska få förklara saken för sjukhusdirektören.

Share