Posts tagged “sjukvård”

Vårdalliansen lämnar klara besked

Ikväll var det paneldebatt i Bollsta. Ämnet var sjukvården i Sollefteå. Jag var Folkpartiets representant i egenskap av ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden. Vårdalliansen kom med några klara besked. För det första gjorde vi tydligt att Sollefteå sjukhus även i framtiden ska vara ett fullvärdigt akutsjukhus. För det andra ställdes det utom tvivel att en […]

Share

Vården måste sluta bidra till hedersförtryck

Många flickor i Sverige idag lever i en verklighet helt främmande min egen. De gifts bort mot sin vilja till någon de inte själva valt. Dessa flickor förväntas vara oskulder. Om flickan inte blöder på bröllopsnatten kan hon misshandlas av maken, förskjutas av släkten, eller så tvingas föräldrarna återbetala hemgiften. Några modiga få söker hjälp […]

Share

På länssjukhuset inget nytt

Så fortsätter kampen om omstruktureringsarbetet vid länssjukhuset i Sundsvall och som ST.nu och Dagbladetrapporterar händer nu ingenting ett tag till. Sigbjörn Olofsson tror fortfarande att samma personal ska göra 25% mer jobb utan problem och när vårdförbundet påpekar detta förstår han ingenting. Sigbjörn anser förhandlingsunderlaget komplett. Vårdförbundet funderar nu på om arbetsmiljöverket ska få förklara saken för sjukhusdirektören.

Share